fbpx

Skip links

Deli

Digitalna dovolilnica za vstop v staro mestno jedro Kranja

Kranj ima eno najprijetnejših starih predelov mesta v Sloveniji, za kar je v prvi vrsti zaslužno umikanje prometa in parkirišč iz mestnega središča. Dostop do mestnega jedra omogoča samo še digitalna dovolilnica, ki jo pridobijo upravitelji nujnih dejavnosti in približno 650 tam živečih občanov. Vendar ni bilo vedno tako. Dolgotrajen, tog in zapleten postopek pridobitve in podaljševanja dovolilnic, je lahko potekal samo na mestni upravi. Imeli so tudi neučinkovit sistem obveščanja uporabnikov in slab pregled pristojnih nad uporabo dovolilnic. Posledično so se v Kranju do nedavnega morali spopadati s prometom zasutim starim jedrom in gnečo na vstopnih točkah.

Odpravljanje težav

Priprave osnov za izdelavo sistema smo se v podjetju Palisada sistemi lotili skupaj z zaposlenimi na Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe, saj je potrebno uskladiti tehnične rešitve z prometnim odlokom, ki ureja promet v mestu. Digitalizacija celotnega sistema je bila neizbežna, ključno pa je bilo sodelovanje med stranko in izvajalcem, ki pozna tehnične detajle. Težave so bile bolj birokratske. Na občini so se namreč pred vsakim iztekom roka za podaljšanje dovoljenja ubadali z veliko gnečo, saj je večina upravičencev dovolilnice podaljševala zadnji trenutek.

Digitalna dovolilnica – celovita rešitev

Leta 2017 so uporabniki v Kranju z dovolilnico prvič upravljali prek spletne aplikacije “Digitalne dovolilnice”. Večinski del birokracije se je preselil na internet in izboljšal sistem tako za uporabnike kot uradnike na občini. Uporabniki se na ta način ne izognejo samo vrstam pred uradniškimi okenci, ampak se izletom na občino lahko popolnoma odpovejo. Vlogo za podaljšanje veljavnosti dovolilnice, spremembo poljubnih podatkov na dovolilnici ali pregled stanja dovolilnice lahko vsak posameznik preko spleta opravi v manj kot minuti.

Uporabniki pogosto potrebujejo dodatna dovoljenja za serviserje ali obiskovalce. Z digitalno dovolilnico prebivalci zato prejmejo tudi PIN kodo, ki omogoča določeno število vstopov. Na vstopni točki oseba z vnosom PIN kode dobi listek s črtno kodo, na katerem je zapisano do kdaj morajo zapustiti mestno središče, s katero dovolilnico je bil listek izdan in na katerem parkirnem mestu lahko uporabnik PIN kode parkira.

Sistem prihodnosti – ANPR (prepoznava registrskih številk)

Lastniki dovolilnic na vstopnih točkah lahko prehajajo z vozili, katerih registrske številke so navedene v njihovi digitalni dovolilnici. V prihodnosti bi stranke lahko vpisale svojo registrsko številko v bazo, sistem pa bi jim omogočil prost vstop. Stranke bi lahko vpisale določene registrske številke v uporabniški račun na spletu. Tam bi določile število vstopov v enem letu. Zaenkrat sistem ANPR še ni uporabljen v praksi, vendar je zaradi preproste implementacije to le vprašanje časa.

 

Nadzorni center Pametno mesto - Palisada Sistemi
Nadzorni center Pametno mesto – Palisada Sistemi

Kako naprej?

Sistem je skupek naprednih rešitev na področju spletnih aplikacij, mobilnih aplikacij za preverjanje veljavnosti dovolilnic in pristopne kontrole, ki uporabnikom omogoča nemoteno uporabo dovolilnic. Sistem je plod lastne proizvodnje in razvoja, njegova modularna zasnova pa omogoča enostavno nadgradnjo ter posodabljanje.

Return to top of page