fbpx

Skip links

Deli

PZA – Parkirišče za avtodome

Tudi v Sloveniji je avtodomarski turizem v porastu. Poleg gostov, ki našo deželo samo prečkajo, se jih veliko odloči za krajši ali daljši oddih v naših krajih. Zato je pomemben dejavnik razvoja avtodomarskega turizma ustrezna infrastruktura postajališč za avtodome (PZA). Ustrezno pomeni, da morajo biti postajališča opremljena s prilagojeno opremo, ki omogoča oskrbo z električno energijo, svežo vodo in možnostjo izpusta odpadne (fekalne) vode.

Klasično postajališče za avtodome omogoča plačevanje samo s kovanci na posameznih terminalih

Postajališča za avtodome so praviloma namenska in opremljena z ustreznimi terminali za elektriko, pitno vodo in odpadno vodo/fekalije. Na taka parkirišča lahko vstopamo prosto ali pa so omejena z zapornicami. Omejevanje z zapornicami je dobro v smislu natančnega obračunavanja časa zadrževanja/parkiranja, slaba pa, ker je precej dražja in zahteva 24 h podporo s strani upravljalca postajališča. Pri postajališčih s prostim vstopom je podpora s strani upravljalca enostavnejša, prisotna pa je večja možnost izrabljanja in neplačevanja parkirnine, saj večina takih parkirišč nima parkirnih avtomatov ali pa ti niso sinhronizirani s terminali za pitno vodo in električno energijo.

Rešitev prijazna stranki in upravljalcu

Bistvena prednost naše tehnološke rešitve sloni na sinhronizaciji avtomatske plačilne blagajne s posameznimi terminali, na katerih čitalnike kovancev zamenjujejo IR čitalniki črtnih kod. Ob prihodu na postajališče se parkirnina praviloma vedno zaračunava, pitna voda, elektrika in tudi odpadna voda pa so izbirne storitve, ki jih stranke lahko koristijo ali pa tudi ne. Če je plačilo teh izbirnih storitev možno izvajati ločeno potem je verjetnost izogibanju plačilu parkirnine večja. Naša tehnična rešitev, ob plačilu parkirnine vsebuje v podaljšku računa tiskanje vaučerja s črtno kodo. V tej črtni kodi je zakodirana določena količina pitne vode (v litrih) in električne energije (v kWh), ki jo stranka lahko pridobi tako da črtno kodo prisloni na IR čitalnik, ki je nameščen na posameznem terminalu.

Količino vode in el. energije lahko upravljalec poljubno določi ob vzpostavitvi sistema in jo uskladi s pričakovanimi dnevnimi potrebami; npr. 150 litrov pitne vode in 3 kWh. Tak sistem zahteva le občasno preverjanje plačil in posluževanje blagajne (pobiranje gotovine in menjava tiskalniškega papirja) in terminalov ( anuliranje kreditov) skladno s frekvenco obiska in velikostjo postajališč.

Prilagodljivo, pametno in nadgradljivo parkirišče

Avtomatska plačilna blagajna omogoča nadgradnjo na vračanje preplačane gotovine, na plačevanje z bančnimi karticami ali lokalnimi turističnimi karticami, lahko pa se omogoči tudi nakup drugih plačljivih storitev kot so sanitarije, tuši, pralnice in se izvede namestitev ustreznih validatorjev vstopnic na samih vhodih. Na parkiriščih razširjenega namena (osebna vozila, avtobusi) pa je možno te produkte ravno tako vključiti v sam plačilni sistem.

Več o opremi in katalogi: PZA parkirišča

Return to top of page